Detachering

Defio maakt het mogelijk expertise tijdelijk in te huren. Een medewerker komt uw team gedurende kortere of langere perioden versterken

Het dienstenoverzicht

Defio levert interim professionals op het gebied van ICT. Hierbij richt Defio zich op het leveren van projectmedewerkers of projectleiders op de primaire kennisgebieden.

  1. Backup
  2. Storage
  3. Virtualisatie
  4. Security
  5. Migraties
  6. Helpdesk

Daarnaast kan Defio voorzien in IT-Projectleiders, systeembeheerders en teamleiders. Via het Defio partnernetwerk kunnen ook professionals uit de niet primaire kennisgebieden worden geleverd.

Tijdelijke inzet

Heeft u tijdelijk inzet nodig om uw project af te ronden, of om piekdrukte op te vangen, dan kan Defio hierin voorzien

Neem nu contact op voor meer informatie.

Tevredenheidsgarantie

Defio selecteert met grote zorg alle medewerkers en garandeert de expertise en kennis waarvoor zij zijn ingehuurd.

Wanneer een kandidaat in uw ogen toch niet past in het team kan in de eerste week kosteloos worden afgezien van de inzet van deze medewerker

Defio Backup
PAM