Wilt u ook Kosten besparen door Slimme Opslag?

Geachte heer, mevrouw,

Wilt u ook kosten drukken door reeds bestaande opslagoplossingen flexibeler en efficiënter te maken? We hebben hiervoor meer en betere mogelijkheden dan ooit. Een scala aan innovatieve technologieën kunnen opslagkosten aanzienlijk verlagen en kunnen bij lopende investeringen onmiddellijk al voor een hoger rendement zorgen.
Deze voorzieningen zijn bijzonder welkom. U moet meer data beheren dan ooit en de hoeveelheden zullen volgend jaar alleen nog maar harder toenemen.

Voor u zijn er drie hoofdmethodes om de bestaande opslagruimte te maximaliseren en de efficiëntie van uw infrastructuur en uw operaties te vergroten, namelijk:

1. Vaststellen welke opslagcapaciteit nog niet wordt gebruikt, met als doel een beter gebruik van opslagruimte;
2. Nieuwe opslagcapaciteit intelligenter toewijzen, om te voorkomen dat een organisatie onnodig veel opslagruimte heeft; Indien u ruimte heeft, gebruikt u die ook. Zodra de beschikbare ruimte kleiner wordt, gaat iedereen efficienter met zijn ruimte om.
3. Een goede archivering brengt een enorme verbetering voor u, omdat de optimale performantie gegarandeerd is en  

Opslag nauwkeurig in kaart brengen


Het komt regelmatig voor dat opslagruimte suboptimaal wordt gebruikt. Een recent onderzoek van InfoPro wees uit dat de benuttingsgraad bij de gemiddelde organisatie slechts 35% bedraagt. Hoe komt dat? Doordat voor een correcte toewijzing van opslagcapaciteit inzicht in het gebruik van resources nodig is. U kunt de beschikbaarheid en het gebruik van resources nauwkeurig kunnen bijhouden. U kan dan zien hoe de diskruimte op dit moment wordt gebruikt en hoe dat in het verleden was. Zonder deze informatie lopen gebruik en toewijzing van opslagruimte uit de pas.

De huidige tools voor resourcemanagement dragen bij aan een oplossing voor deze kwesties. U kunt hiermee zien hoe applicaties gerelateerd zijn aan de benodigde resources, ze kunnen potentiële bottlenecks of storingspunten vaststellen, onjuiste opslagconfiguraties lokaliseren die leiden tot niet-gebruikte opslagcapaciteit, en ongebruikte opslagruimte in gebruik nemen. Uiteindelijk voorkomt dit alles dat er onnodige opslagkosten worden gemaakt.

Dun is de mode

Vaak wijzen organisaties meer dan de benodigde opslagcapaciteit toe aan nieuwe applicaties. Maar tegenwoordig ontdekken steeds meer organisaties thin provisioning, een methode waarbij opslagcapaciteit naar behoefte wordt toegewezen, en niet in grote, afgeronde porties.

Bij de overstap van thick naar thin komen organisaties soms in de problemen, en ook blijkt het soms moeilijk het ‘dunne’ opslagbeleid vol te houden. Bij veel moderne oplossingen kan de implementatie van thin provisioning zorgen voor systeemonderbrekingen. Na de overstap moet het systeem soms handmatig worden opgeschoond om de ongebruikte diskruimte beschikbaar te maken. Bovendien voldoen traditionele thin provisioning-arrays soms niet aan de eisen van de organisatie, omdat ze meestal geen inzicht bieden in de data die de server
en de applicaties daadwerkelijk gebruiken. Dit kan tot gevolg hebben dat de opslag niet ‘dun’ blijft.

Om deze struikelblokken te vermijden kan u gebruikmaken van technologieën die op meerdere platforms toepasbaar zijn en geschikt zijn voor thin provisioning. Ook aan de storage kant zal veel moeten veranderen, investeringen waarmee rekening moet worden gehouden. Hiermee wordt de thin provisioning-opslagmethode tijdens de overstap geoptimaliseerd, het opschonen en opnieuw gebruiken van vrijgekomen ruimte verloopt automatisch en thin volumes blijven thin, doordat het beheer van thin volumes wordt gekoppeld aan een bestandssysteem dat rekening houdt met deze methode. Resultaat: meetbare verbeteringen bij de benutting van opslagruimte.

 

Precies genoeg

Vrijwel alle organisaties lopen tegen de steeds grotere hoeveelheden data aan die ze moeten beheren. In deze tijden van virtuele globalisering draait alles om gegevens en moet de groeiende datastroom altijd kunnen worden opgevangen. Maar wanneer organisaties meerdere kopieën of versies van hetzelfde spreadsheet of tekstdocument bewaren, terwijl de data in de verschillende versies voor 95% overeenkomen, verspillen ze waardevolle opslagruimte. En dat niet alleen: de overtollige data nemen waarschijnlijk ook kostbare bandbreedte in beslag tijdens het maken van een back-up.

Data deduplicatie kan organisaties helpen dergelijke verspilling tegen te gaan. Deze techniek verdeelt brokken data in kleinere segmenten die op disk worden opgeslagen. De deduplicatie vindt dus plaats op segmentniveau. Als tien verschillende bestanden een bepaald segment bevatten, hoeft dat segment maar één keer te worden opgeslagen en hoeft er maar één back-up van te worden gemaakt. Data deduplicatie kan tot aanmerkelijke resultaten leiden: in sommige gevallen neemt het back-upvolume met wel 80% af en de bandbreedte voor back-ups zelfs met 90%.
Het mooie is dat er steeds meer deduplicatie-oplossingen op de markt komen en dat organisaties steeds meer keus hebben in de manier waarop ze deze technologie willen implementeren. Wanneer deduplicatie softwarematig wordt aangeboden als onderdeel van het back-upproces, zijn er meer mogelijkheden om de oplossingen aan de wensen van de organisatie aan te passen. Bij een dergelijke softwarematige oplossing kunnen organisaties ook de verschillende functies van hun back-upsoftware benutten.

Het juiste bestand op de juiste plaats

Intelligent archiveren is de laatste van onze vier aanbevelingen om opslaginvesteringen van organisaties te optimaliseren. Elke dag komt er in elke organisatie een grote hoeveelheid content binnen, die niet allemaal hoeft te worden gearchiveerd. Spamberichten en ongevraagde advertenties kunnen een inbox overbelasten zonder ook maar enige waarde toe te voegen. Vertrouwelijke zakelijke e-mail is juist weer zo belangrijk dat er een beleid moet worden geformuleerd voor de (beperkte) bewaring ervan.

Met intelligente archivering kunnen organisaties zelf bepalen hoe hun archief eruitziet. Ze kunnen ervoor zorgen dat alleen relevante content mét context wordt bewaard. Content kan in verschillende typen worden onderverdeeld; de meest geavanceerde archiveringssystemen bieden allerlei classificatieopties, van geautomatiseerd tot door de gebruiker gedefinieerd of op basis van een extern systeem. De bijbehorende beleidsregels worden zodanig afgedwongen dat de verschillende soorten informatie precies zolang worden bewaard als nodig is.

Conclusie

Wanneer u explosieve datagroei wilt kunnen opvangen en tegelijk uw kosten wilt beheersen, kunnen wij (Defio Automatisering) een meerwaarde toevoegen door het aanbieden van oplossingen. Oplossingen die ertoe leiden dat u efficiënter en zuiniger omspringt met de opslagcapaciteit. Door resourcemanagement te benutten en gebruik te maken van thin provisioning, data deduplicatie en intelligente archivering, kunnen organisaties hun bestaande infrastructuur optimaliseren en hun opslagkostenprofiel verbeteren. Uiteindelijk leidt dit tot een betere ROI.

Graag maakt een van onze systeembeheerders met u vrijblijvend een afspraak om de mogelijkheden door te nemen.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het nieuwste op systeembeheer & automatisering

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief.

Defio Backup
PAM