Fallback en failover

Een goede backup is soms niet voldoende om na een calamiteit functionaliteit te herstellen. Het vervangen van de server, de restore van het systeem kan 48 uur in beslag nemen.

Indien bijvoorbeeld een logistiek systeem 48 uur niet beschikbaar is, kan het einde van de bedrijfsvoering betekenen. Twee dagen geen orders en geen leveringen, schaadt het vertrouwen bij de klant.

Redundancy en fallback

Defio helpt te bepalen in welke mate een investering noodzakelijk is. Wanneer de investering in een fallback scenario net zo hoog is als de kosten voor 48 uur downtime, is het waarschijnlijk beter het risico te nemen.

DoubleTake

Oplossingen

Het voorkomen van langdurige downtime vraagt om een geschikte hardwarematige of softwarematige infrastructuur.

Storage oplossingen

Goede storage maakt het mogelijk de data op twee locaties op te slaan. Bij een calamiteit in de serverruimte, kan de fallback de functionaliteiten overnemen.

Clustering

Microsoft biedt Microsoft Cluster Service om downtime in applicaties te voorkomen.

Double Take Software

Double Take repliceert complete databases of data tussen twee systemen. Wanneer shared storage niet gewenst of mogelijk is, is Double Take software het alternatief.

Double Take maakt investeringen in dure hardware en duurdere softwareversies overbodig.

Defio Backup
PAM